Prezes Sądu Rejonowego w Kielcach ogłasza konkurs na stanowisko asystenta sędziego (2,5 etatu) w Sądzie Rejonowym w Kielcach.

 

Dokumentacja:

Pobierz plik

Informacja o konkursie
ikona pdf
Informacja o zmianie ilości wolnych etatów na stanowisko asystenta sędziego ikona pdf
   

 

Dyrektor Sądu Rejonowego w Kielcach ogłasza konkurs na jedno wolne stanowisko stażysty do wydziału orzeczniczego w Sądzie Rejonowym w Kielcach (umowy o pracę zawarte na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy)

Dokumentacja:

Pobierz plik

Informacja o konkursie
ikona pdf
   
   
   

 

Prezes Sądu Rejonowego w Kielcach ogłasza konkurs na stanowisko referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym w Kielcach.

 

Dokumentacja:

Pobierz plik

Informacja o konkursie
ikona pdf
Lista kandydatów oraz informacja o miejscu przeprowadzenia konkursu ikona pdf
Ogłoszenie o wynikach konkursu ikona pdf

 

Wolontariat

Dyrektor Sądu Rejonowego w Kielcach Zarządzeniem nr 66 z dnia 30 lipca 2012 roku wprowadził do stosowania zasady organizacji wolontariatu w tutejszym Sądzie.

 

 Dokumentacja:

Pobierz plik

Oświadczenie

plik doc

 Wolontariat - Porozumienie

 plik doc

 Wzór potwierdzenia wykonania świadczeń wolontarystycznych

 plik doc

 Wzór zaświadczenia

 plik doc

 Zasady wykonywania świadczeń wolontarystycznych

 plik doc

 Zgłoszenie na wolontariat

 plik doc

 

ARCHIWALNE OFERTY PRACY