W Sądzie Rejonowym w Kielcach jako sądzie spadku wydano postanowienie o spisie inwentarza spadku po Marianie Margolu synu Szczepana i Karoliny zmarłym w dniu 25 stycznia 2016 roku w Kielcach i tu mającym ostatnie miejsce zwykłego pobytu. Sąd poucza, że ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo jest wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawczyni może uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszeniu w spisie inwentarza