Lista wydarzeń związanych z obchodami Tygodnia Mediacji w Sądzie Rejonowym w Kielcach

 

 

 

DATA

MIEJSCE

ORGANIZATOR

DZIAŁANIE

1.                

 15-19 października 2018r.

Siedziba Sądu Rejonowego

w Kielcach

ul. Warszawska 44

 

 Sąd Rejonowy
w Kielcach

Rozpowszechnianie ulotek
i plakatów promujących obchody Tygodnia Mediacji
i Międzynarodowego Dnia  Mediacji w 2018r.

2.

Data proponowana przez Sąd Okręgowy
w Kielcach

Siedziba Sądu Okręgowego
w Kielcach

Sąd Okręgowy
w Kielcach

Udział w konferencji organizowanej przez Sąd Okręgowy w Kielcach.

3.                 

15 października 2018r. Poniedziałek 16.00-18.00

 

16 października 2018r.

Wtorek

godz.12.00-15.00

18 października 2018r.
Czwartek
godz. 12.00-15.00

Siedziba Sądu Rejonowego

w Kielcach

ul. Warszawska 44

sala na IV (parter budynku)

 

sala konferencyjna (pok. 519)

 

 

 

sala konferencyjna (pok. 519)

 Sąd Rejonowy
 
w Kielcach

dyżury mediatorów.

4.                 

17 października 2018r.             godz. 13.00

Siedziba Sądu Rejonowego

w Kielcach

ul. Malików 146a

Sąd Rejonowy

w Kielcach

Spotkanie Przewodniczących/ Sędziów niefunkcyjnych z Prezesem Świętokrzyskiego Centrum Mediacji - w przedmiocie omówienia praktycznych aspektów stosowania mediacji.

5.                 

19 października 2018r.

Siedziba Sądu Okręgowego Kielcach                ul. Sienkiewicza 5

Sąd Okręgowy

w Kielcach

Przybliżenie zagadnienia pozasądowego rozwiązywania sporów - spotkanie warsztatowe
z udziałem dzieci i młodzieży szkoły podstawowej (klas I-IV, V-VIII)  -prowadzone przez mediatorów Świętokrzyskiego Centrum Mediacji.