Zarządzenie nr 1/19 Prezesa i Dyrektora Sąduikona pdf Rejonowego w Kielcach