Sąd Rejonowy w Kielcach informuje, że zgodnie z art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. z 2018r. poz.577), nabór pracowników do pracy (urzędników) prowadzony jest jedynie w drodze konkursu, o rozpoczęciu którego informacja każdorazowo umieszczona jest  na stronie Sądu Rejonowego w Kielcach  www.kielce.sr.gov.pl w zakładce „oferty pracy”, na tablicy ogłoszeń oraz we właściwym ze względu na siedzibę sądu Urzędzie Pracy.

 

Wobec powyższego  wszystkie przesyłane na adres Sądu aplikacje o pracę ( wraz z załącznikami), które nie stanowią  odpowiedzi na ogłoszone przez Sąd Rejonowy w Kielcach postępowanie konkursowe, będą trwale niszczone.

Dyrektor Sądu Rejonowego w Kielcach ogłasza konkurs na wolne stanowiska stażysty do wydziałów orzeczniczych (dziewięć etatów).

Dokumentacja:

Pobierz plik

Informacja o konkursie
ikona pdf
Klauzula informacyjna ikona pdf
Oświadczenie ikona pdf

 

Dyrektor Sądu Rejonowego w Kielcach ogłasza konkurs na 1/2 etatu stanowiska stażysty do Oddziału Finansowego w Sądzie Rejonowym w Kielcach (umowy o pracę zawarte na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy)

Dokumentacja:

Pobierz plik

Informacja o konkursie
ikona pdf
Lista kandydatów zakwalifikowanych do kolejnego etapu        ikona pdf
Wyniki konkursu        ikona pdf

 

Dyrektor Sądu Rejonowego w Kielcach ogłasza konkurs na jedno wolne stanowisko stażysty do wydziału orzeczniczego w Sądzie Rejonowym w Kielcach (umowy o pracę zawarte na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy)

Dokumentacja:

Pobierz plik

Informacja o konkursie
ikona pdf
Lista kandydatów zakwalifikowana do II etapu        ikona pdf
Lista kandydatów zakwalifikowana do III etapu        ikona pdf
Wyniki konkursu        ikona pdf

 

Prezes Sądu Rejonowego w Kielcach ogłasza konkurs na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Kielcach

Dokumentacja:

Pobierz plik

Informacja o konkursie
ikona pdf
Klauzula informacyjna  ikona pdf
Oświadczenie  ikona pdf
Informacja o zmianie ilości wolnych stanowisk ikona pdf
Lista kandydatów dopuszczona do II etapu ikona pdf
Lista kandydatów dopuszczona do III etapu ikona pdf
Wyniki konkursu ikona pdf

 

Wolontariat

Dyrektor Sądu Rejonowego w Kielcach Zarządzeniem nr 66 z dnia 30 lipca 2012 roku wprowadził do stosowania zasady organizacji wolontariatu w tutejszym Sądzie.

 

 Dokumentacja:

Pobierz plik

Oświadczenie

plik doc

 Wolontariat - Porozumienie

 plik doc

 Wzór potwierdzenia wykonania świadczeń wolontarystycznych

 plik doc

 Wzór zaświadczenia

 plik doc

 Zasady wykonywania świadczeń wolontarystycznych

 plik doc

 Zgłoszenie na wolontariat

 plik doc

 

ARCHIWALNE OFERTY PRACY