INFORMACJA

Sąd Rejonowy w Kielcach informuje, że zgodnie z art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. z 2018r. poz.577), nabór pracowników do pracy (urzędników) prowadzony jest jedynie w drodze konkursu, o rozpoczęciu którego informacja każdorazowo umieszczona jest  na stronie Sądu Rejonowego w Kielcach  www.kielce.sr.gov.pl w zakładce „oferty pracy”, na tablicy ogłoszeń oraz we właściwym ze względu na siedzibę sądu Urzędzie Pracy.

Wobec powyższego  wszystkie przesyłane na adres Sądu aplikacje o pracę ( wraz z załącznikami), które nie stanowią  odpowiedzi na ogłoszone przez Sąd Rejonowy w Kielcach postępowanie konkursowe, będą trwale niszczone.