W dniu 13 lipca 2018 roku spadkobierca Wanda Gajek złożyła w Sądzie Rejonowym   w Kielcach wykaz inwentarza spadku po Stanisławie Gajku synu Romana i Ewy, zmarłego w dniu 13 czerwca 2018 roku w Kielcach, ostatnio stale zamieszkałego w Kielcach przy ul. Bąkowej 25A.  Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza. Osoby te mogą uczestniczyć  w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi