Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 2018 r:

 

1. Roboty remontowo- budowlane zewnętrzne i wewnętrzne w budynku Sądu Rejonowego w Kielcach

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Orientacyjna wartość zamówienia: 300 000, 00 zł brutto.
Przewidywany termin wszczęcia postępowania: II/III kwartał 2018.

2. Ochrona obiektów, osób i mienia Sądu Rejonowego w Kielcach, przy ul. Warszawskiej 44 i Malików 146A

Rodzaj zamówienia: usługa
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Orientacyjna wartość zamówienia: 305 000,00 zł brutto
Przewidywany termin wszczęcia postępowania: lipiec/sierpień 2018.

3. Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla potrzeb Sądu Rejonowego w Kielcach

Rodzaj zamówienia: dostawa
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Orientacyjna wartość zamówienia: 370 000,00 zł brutto
Przewidywany termin wszczęcia postępowania: III/IV kwartał 2018.

4. Dostawa oleju opałowego dla potrzeb Sądu Rejonowego w Kielcach

Rodzaj zamówienia: dostawa
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Orientacyjna wartość zamówienia: 200 000,00 zł brutto
Przewidywany termin wszczęcia postępowania: III/IV kwartał 2018.